BeSpecial streeft er naar om altijd de meest zorgvuldige, feitelijk juiste en actuele informatie weer te geven. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd correct of volledig is. Dit proberen we natuurlijk ten alle tijden te verkomen door de kwaliteit constant te bewaken. Mocht het zo zijn dat er onjuistheden in de gegevens staan of deze niet meer actueel zijn, dan aanvaardt BeSpecial geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan. We stellen het natuurlijk wel op prijs als je deze onjuistheden zou willen melden via info@bespecial.nl. Verder geldt dat BeSpecial geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt bij storingen, fouten of onderbrekingen van het verstrekken van informatie en kan BeSpecial geen garanties bieden dat gestuurde e-mails of automatische berichten tijdig worden ontvangen. Voor eventuele vervelende gevolgen hiervan aanvaardt BeSpecial geen aansprakelijkheid. BeSpecial behoudt het recht om de inhoud op de site te wijzigen, verbeteren of te verwijderen.

Het is niet toegestaan om informatie en bestanden van deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken. Hoewel BeSpecial alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BeSpecial niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

BeSpecial behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.


Copyright ©
Alle foto’s en ontwerpen van BeSpecial op deze website vallen onder het internationale copyright.
Niets van deze site mag worden gebruikt, gekopieerd of worden nagemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeSpecial.